Úvodná stránka  | Nové stroje  | Búracia technika  | Rammer-Sandvik

Rammer-Sandvik

  BC 800
BC 1515 BC 2019
BC 2525
BC 3032
  Pôvodné označenie
RD 7
RD 15
RD 18
RD 20
RD 32
Hmotnosť (kg)
650
1600
2150
2650
3300
Hmotnosť nosiča (kg)
6 - 10
10 - 18
16 - 25
22 - 35
28 - 35
Max. rozovretie (mm)
490
570
710
850
910
Max. rezná sila (kN)
1430
2060
2800
3300
3420
Max. lámavosť (kN)
530
900
1350
1600
1500
Rotácia
brzda/motor
brzda/motor
brzda/motor
brzda/motor
brzda/motor

 

  BC 504 BC 706
BC 2022
RC 26 N
  Pôvodné označenie
RC4
RC6
RC 22 N

Hmotnosť (kg) Čap
Príruba
205
-
330
355
-
2300
-
2560
Hmotnosť nosiča (kg)
 
 
 
 
 
2.5 - 6
4 - 9
20 - 40
25 - 60
Max. rozovretie (mm)
312
400
720
850
Max. rezná sila (kN)
460
750
2000
2000
Max. lámavosť (kN)
180
240
1200
875
Rotácia
brzda
brzda/motor
brzda/motor
brzda/motor

 

  BP 2430 BP 3042
  Pôvodné označenie RB 30 N RB 42 N
Hmotnosť (kg) Príruba 1950 3340
Hmotnosť nosiča (kg)  
18 - 28
24 - 42
Max. rozovretie (mm)
870
1160
Max. rezná sila (kN)
1350
2330
Max. lámavosť (kN)
770
1220
Rotácia
N/A
N/A

 

  BR 108
BR 211
BR 315
BR 522
  Pôvodné označenie in8
in11
in15
in22
Max. pracovná hmotnosť (kg)  70 - 85*)  100 - 120*)  135 - 155*)  205 - 230*)
Úderová energia (1/min)
400 - 1900
400 - 1900
400 - 1900
400 - 1900
Spotreba oleja (l/min)
12 - 30
14 - 40
16 - 50
20 - 70
Prevádzkový tlak čerpadla (bar)
100 - 140
100 - 140
100 - 140
110 - 150
Vzdialenosť od hydraulického kladiva pri priemernej hladine zvuku 85 dB (A) (m)
N/A
N/A
N/A
N/A
Nosnosť nosiča
0.8 - 1.8
1.2 - 2.6
1.6 - 3.6
2.5 - 5.5

*) podľa montážnej kofigurácie

 

  BR 2214 BR 2518
  Pôvodné označenie m14 m18
Max. pracovná hmotnosť (kg) 1380 1880
Úderová energia (1/min)
450 - 1000
450 - 800
Spotreba oleja (l/min)
130 - 180
160 - 220
Prevádzkový tlak čerpadla (bar)
210
210
Vzdialenosť od hydraulického kladiva pri priemernej hladine zvuku 85 dB (A) (m)
N/A
N/A
Nosnosť nosiča (t)
16 - 26
20 - 32

 

  Rada S
BR 321
BR 422 BR 623
BR 825
BR 927
BR 1229
  Pôvodné označenie S 21 S 22 S 23 N S 25 N S 27 S 29
Max. pracovná hmotnosť (kg) 140 220 315 430 600 830
Úderová energia (J)
175
280
450
730
1000
1450
Počet úderov (1/min)
750 - 2400
450 -1800
400 - 2000
600 - 1800
500 - 1300
500 - 1000
Spotreba oleja (l/min)
20 - 50
20 - 70
25 - 100
50 - 150
60 - 150
60 - 120
Prevádzkový tlak čerpadla (bar)
145 - 175
130 - 160
150 - 195
140 - 185
130 - 180
175 - 200
Vzdialenosť od hydraulického kladiva pri priemernej hladine zvuku 85 dB (A) (m)
10 - 30
7 - 30
8 - 40
16 - 50
16 - 50
16 - 50
Nosnosť nosiča (t)
1.3 - 3.2
2.5 - 4.5
3.0 - 6.5
5.0 - 8.5
7 - 12
9 - 15

 

  Rada E
BR 2063
BR 2064
BR 2265
BR 2266
BR 2568
  Pôvodné označenie E 63 E 64 E 65 E 66 N E 68
Max. pracovná hmotnosť (kg) 1040 1040 1330 1330 1710
Úderová energia (J)
2100
2300
2600
3200
4000
Počet úderov (1/min)
450 - 800
400 - 700
450 - 800
360 - 650
330 - 580
Spotreba oleja (l/min)
80 - 130
70 - 130
120 - 170
100 - 170
120 - 200
Prevádzkový tlak čerpadla (bar)
185
185
190
190
190
Vzdialenosť od hydraulického kladiva pri priemernej hladine zvuku 85 dB (A) (m)
10 - 34
10 - 34
16 - 38
16 - 38
14 - 38
Nosnosť nosiča (t)
12 - 20
12 - 20
18 - 26
18 - 26
21 - 32

 

  Rada G
G 80 N BR 3890
BR 4510
BR 4511
BR 7013
  Pôvodné označenie G 90 G 100 G 110 G 130
Max. pracovná hmotnosť (kg) 2350 3150 3800 3800 7000
Úderová energia (J)
5700
6600
9000
9500
12500
Počet úderov (1/min)
300 - 625
300 - 630
350 - 550
300 - 700
350 - 450
Spotreba oleja (l/min)
160 - 230
210 - 310
220 - 350
220 - 350
300 - 400
Prevádzkový tlak čerpadla (bar)
210
210
210
210
220
Vzdialenosť od hydraulického kladiva pri priemernej hladine zvuku 85 dB (A) (m)
17 - 25
18 - 24
18 - 42
18 - 24
20 - 32
Nosnosť nosiča (t)
27 - 40
35 - 55
40 - 70
40 - 70
60 - 100Máte otázky?    Kontaktujte nás!